Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper

 • Naam ondernemer: Handmade Mils
 • Vestigingsadres: Onze-Lieve-Vrouwstraat 124E, 3570 Alken
 • Telefoonnummer: 0498/67 05 70
 • Emailadres: info@handmademils.be
 • KBO-nummer: 0779.808.635
 • Btw-identificatienummer: BE0779 808 635

Verkoopovereenkomst / toepasselijkheid

Door het versturen van de online aankoop, gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. De koper verklaart hierbij ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over de bevestigde aankoop.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven. Alle prijzen die vermeld worden, gelden per stuk tenzij anders is aangegeven. De prijs die op de dag van het bezoek vermeld staan op de webshop, is de geldige/correcte prijs. Handmade Mils houdt zich het recht om de prijzen van de producten en productinformatie te wijzigen en corrigeren. Indien na een tijd een reeds aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het prijsverschil. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid tav Handmade Mils aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Handmade Mils niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Aanbod en productinformatie

Het aanbod van Handmade Mils is vrijblijvend en het is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen/foto's zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleurschakeringen op de foto's kunnen altijd licht afwijken van de echte kleuren. Handmade Mils kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Indien er twijfel is over de maat, kleur, materiaal of dergelijke kan er contact worden opgenomen via info@handmademils.be.

Elk product bevat zodanig informatie dat het voor de koper duidelijk is wat het product inhoudt, de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft:

 • De prijzen (in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten)
 • De kosten van een eventuele verzending
 • De kosten van een extra item zoals een juwelendoosje, ...
 • De wijze van waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • Beschikbare afmetingen en kleuren

Bestellen

Nadat de koper een bestelling heeft geplaatst, ontvangt deze een bevestiging van de aankoop per mail. Hierin staan de totale kosten, inclusief verzendkosten. Indien het bestelde artikel, omwille van onvoorziene omstandigheden, niet geleverd kan worden, dan krijgt de koper hiervan bericht binnen twee werkdagen. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing (gelijkaardig artikel, andere kleur, ...). De bestelling is volledig definitief en zal verzonden worden wanneer Handmade Mils de betaling heeft ontvangen. De koper dient er rekening mee te houden dat het enkele dagen duurt vooraleer de betaling van de koper op de rekening van Handmade Mils staat. Indien Handmade Mils na 7 dagen geen betaling heeft ontvangen, worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden voor andere kopers. 

Betalen

De betaling gebeurt altijd geheel vooraf en gebeurt via Bancontact. De koper wordt daarvoor doorverwezen naar de site van Stripe. Na het ingeven van de nodige gegevens, wordt de som van de rekening van de koper afgehaald en kan Handmade Mils aan de slag gaan met het klaarmaken van de bestelling. 

In geval van wanbetaling van de koper heeft Handmade Mils behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Levering en verzending

 • Levering/leveringstermijnen

Handmade Mils neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de bestelling. Hierdoor worden er 5 à 7 werkdagen voorzien om de bestelling te verzenden. Deze levertermijnen zijn indicatief. Indien de bestelling eerder klaar is, zal deze ook sneller verzonden worden. Handmade Mils kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen door externe factoren (buiten de wil om). Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op een schadevergoeding. De bestelling zal dan later verzonden worden dan de vooropgestelde 5 tot 7 werkdagen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop/betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. 

De gekochte artikel(en) worden verzonden in een brievenbusdoosje en voor België gebeurt de levering meestal binnen 2 tot 3 werkdagen. Deze levertermijn is slecht een indicatie. Handmade Mils is niet verantwoordelijk voor vertraging om welke reden dan ook. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Handmade Mils kenbaar heeft gemaakt. De koper kan eender welk adres ingeven. Indien het artikel wordt verzonden in een brievenbusdoosje zal deze in de brievenbus worden achtergelaten. Indien het artikel verpakt is een ander formaat doos(je) zal het pakket door de postbode aan de deur worden afgeleverd. 

Overeenkomstig de wet - kopen op afstand - bedraagt de maximale levertijd 30 dagen, tenzij onderling anders te zijn overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, wordt de koper hiervan tijdig verwittigd en heeft hij het recht om de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de 30 dagen terugbetaald.

 • Verzendingskosten

De verzendingskosten staan duidelijk vermeld op de webshop en op de orderbevestiging. Wanneer de koper meerdere aparte bestellingen samen wil laten verzenden, kan er contact worden opgenomen via info@handmademils.be, zodat er maar één keer verzendkosten moeten betaald worden. 

Voor bestellingen vanaf 75 euro dienen er geen verzendingskosten betaald te worden. Deze worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden 75 euro, betaalt de koper 6 euro voor een track en trace. De code voor het track en trace wordt aan de koper bezorgd via mail, zodat de koper het pakket online kan volgen. 

 • Bestelling afhalen

Indien de koper de bestelling wil afhalen, kan dit op het vestigingsadres van Handmade Mils (Onze-Lieve-Vrouwstraat 124E, 3570 Alken). Dit kan na het maken van een afspraak met Handmade Mils via info@handmademils.be zodat er duidelijkheid is rond het tijdstip van afhalen. Hiervoor worden geen kosten aangerekend en afhalen kan dus volledig gratis. 

Klachtenprocedure

 • Klachten

De koper is steeds verplicht de artikel(en) onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Indien het bestelde artikel bij levering beschadigd is (door het transport), dient de koper binnen de 4 dagen na ontvangst een mail te sturen naar info@handmademils.be, met beeldmateriaal (foto's) ter controle. De koper dient het artikel, binnen een termijn van 7 werkdagen na het indienen van de schriftelijke claim, terug te bezorgen aan het vestigingsadres van Handmade Mils. Eventuele verzendkosten die hiervoor gemaakt moeten worden, zijn ten koste van de koper. 

Indien blijkt dat het gebrek effectief door het transport is gebeurd, zal Handmade Mils kosteloos zorgdragen voor een reparatie of vervanging van het bestelde product. Indien de koper voor een terugbetaling van het aankoopbedrag kiest, wordt het bedrag binnen 10 werkdagen terugbetaald aan de koper. De koper krijgt het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De koper krijgt dus de aankoopprijs van het artikel min het bedrag van de gemaakte verzendkosten terug. 

Indien Handmade Mils geen schriftelijke claim heeft ontvangen, wordt Handmade Mils geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

 • Ruilen en retourneren

Indien het artikel dat de koper heeft besteld, niet voldoet aan de verwachtingen, heeft de koper het recht dit artikel te ruilen of te retourneren tot 14 dagen na ontvangst van het artikel. De koper brengt Handmade Mils hiervan eerst schriftelijk via info@handmademils.be op de hoogte binnen deze 14 dagen. Het artikel dient, na de melding van annulatie, binnen een termijn van 10 werkdagen terug te worden bezorgd aan het vestigingsadres van Handmade Mils. 

Het artikel dat wordt terugbezorgd aan Handmade Mils wordt binnen een termijn van 10 werkdagen terugbetaald aan de koper. De koper krijgt het volledige orderbedrag exclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Verzendingskosten worden niet terugbetaald. De koper krijgt dus de aankoopprijs min het bedrag van de gemaakte verzendkosten. Indien de koper kiest om het aangekochte artikel te ruilen voor een ander artikel van dezelfde aankoopprijs, wordt het nieuwe artikel binnen de 10 werkdagen opgestuurd naar de koper. De verzendkosten die hieraan vasthangen, zijn ten koste van de koper. 

Indien de koper een artikel kwijtraakt, zal dit niet vergoed worden door Handmade Mils. Desgevallend kan er wel één nieuwe oorbel besteld worden (ipv een volledig paar). Dit zolang de voorraad strekt. Uiteraard dient de koper eerst Handmade Mils hiervan te informeren via info@handmademils.be. De kostprijs van één oorbel zal gelijk zijn aan de helft van de aankoopprijs van het volledig paar. Eventuele verzendkosten zijn te laste van de koper.

Indien een artikel na x-aantal tijd stuk gaat, wordt dit geval per geval bekeken. De koper breng hiervan Handmade Mils eerst schriftelijk op de hoogte via info@handmademils.be. Deze mail bevat meer concrete informatie en beeldmateriaal over het artikel dat stuk is. Als het binnen de garantie valt, zal het artikel vervangen worden door Handmade Mils. Dit door het opnieuw aanleveren van het artikel of een vergoeding ter waarde van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Indien het artikel stuk gaat door verkeerdelijk gebruik van de koper (niet veilig vervoeren van het artikel, los bewaren in de handtas, niet correct bewaren, laten vallen, ...) zal dit niet vergoed worden door Handmade Mils en heeft de koper geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag of het opnieuw ontvangen van het artikel. 

Indien Handmade Mils geen schriftelijke claim heeft ontvangen, wordt Handmade Mils geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 

Niet schriftelijke gemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

In beide gevallen (zie 'klachten' en 'ruilen en retourneren'), dient het artikel in de originele verpakking te worden terugbezorgd. Dit in ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Samen met de factuur en een begeleidende brief met meer informatie, op het adres:

 • Handmade Mils - Jolien Milisen
 • Onze-Lieve-Vrouwstraat 124E
 • 3570 Alken

Betreft het een artikel dat verkeerdelijk geleverd werd door Handmade Mils, dan zijn de kosten voor verzending wel ten laste van Handmade Mils.

Privacy & persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen bij Handmade Mils, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, beheer van bestellingen, leveringen, facturen, marketing en reclame. Handmade Mils draagt de gegevens van de koper niet over aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. 

Eigendomsrecht

De samenstelling en inhoud van deze website/webshop is het exclusieve bezit van Handmade Mils en is beschermt door de Belgische en Internationale auteursrechtwetten. Alle inhoud zoals foto's, logo's, tekst, lay-out, merknamen, ... is in het bezit van Handmade Mils (of haar leveranciers) en is beschermd door Belgische en Internationale auteursrechtswetten. 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichting tegenover de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. In het geval van overmacht is Handmade Mils niet gehouden haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen en kunnen de verplichtingen opgeschorst worden voor de duur van de overmacht.